’I supra ô ponti ’i Caravilla, poesia inedita di Rocco Nassi

’I supra ô ponti ’i Caravilla, poesia inedita di Rocco Nassi,  settembre 2020

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

 ’I supra ô punti ’i Caravilla.

Supra ê to’ spaji si viri u paisi

e a rrina janca ê peri r’i  casi,

machini e motu ’i cu nesci e cu ṭṛasi

e li muntagni cu virdi a tornisi.

Intra ê to’ vini ṭṛi voti si passa

ogni passata non è mai a stessa,

tu si’ baruni e si barunessa

cu viri a ttia u so’cori ti rassa.

Supra ô to’celu nci sunnu signati

r’i cristiani  miraculi e vuti,

ficiuru scrusciu pitturi ê poeti:

quandu u pinneju u mbogghjaru cchjù voti.

                                                             Rocco Nassi

                                                              setembre 2020

<>

Post Author: Gianni Saffioti