Bagnara rari bellizzi, un poesia di Rocco Nassi

<>

‘I undi a viri viri:

‘i Scilla, ‘i Santu Lia,

ri chiani ill’Asprumunti

oppuru ra Milìa,

ra chiazza i Purei,

ru ponti Caravilla,

oppuru ri vinei,

ra chiesa supra a villa…

pura ra hjumara

Bagnara è na bellizza rara!

U corsu, a Madonnina

o na figghjola beja

chi passìa nda via marina:

su bellizzi rari assai!

Quandu sì luntanu

a senti chi ti chiama,

Bagnara è regina

ra costa e i tutta a chiana.

Na vota c’a viristi

e dopu ha partiri

ti ciangi e batti u cori…

ma, purtroppu, ti nda jri!

T’a nzonni pur’ i notti

ch’i luci i na lampara,

ha nu penzeru fissu:

mi torni a Bagnara!

da Bagnara…Rari Bellizzi, luglio 2007, p. 15

Post Author: Gianni Saffioti