‘Â dirittura ‘î Ceramida, poesia di A. Falvetti

<>

‘Â dirittura ‘î Ceramida

( Angelo Falvetti)

‘Û mari c’â ti vagna, o mia Bagnara,

è acqua c’â cunsuma ‘î to fianchi.

Se m’affaccio r’â  dirittura ‘î Ceramida,

ch’iû chi viru mi faci prejari.

Viru Scilla lottari c’û Cariddi

e ‘î passerelli cacciari piscispada.

c’â turri ‘î Ruggeru ’â sentinella.

Eolo saluta ‘î luntanu signandu û mari

c’û n’â vila janca ri bastimentu.

Tutta ‘sta meraviġġlia ri belllizzi,

si coġġhjru c’â, pe’ bagnaroti.

Non resistu ċċhiù,

m’arrifriscu ‘nta funtana,

p’â ‘mmbucciari lacrimi c’û l’acqua.

‘Nû  ramu ‘î  ‘rriganu m’appoju supra â ricchi

e ‘mprofumatu, mi ‘ndi tornu ‘î u’ndi vinni.

Post Author: Gianni Saffioti