Omaggio alla Bagnarota – “Luppinu ruci” brano del maestro Salvatore Idà

Oh bella bagnarota chi passi pè la via vindendu mercanzii,

la vuci tua d’argentu e n’armonia.

Porti stu pisu n’testa cu ferma caminata, regina di la strada,

la saja sbatti sutta la nnacata.

Luppinu ruci, bagnarotella mia ti vogghiu beni

si figghia ri lu mari e di sireni.

Trovagghi notti e jornu e non ti stanchi mai, si sempri bella assai,

percio io i tia mind’annamurai.

Terra di hiumi, di marinariTerra d’amuri, varchi e lampari,

‘nda stu paisi nasci bella e cara la fimmuna che vantu di bagnara.

Luppinu ruci, oh bella bagnarota chi roba sai portari tra fichi e casolari,

cu garbu a tutti sai accuntentari.

Cantandu alla hiumara, lu porti lu vucatu, lu lavi e poi sciamprari,

l’assciuchi o suli nettu e profumatu.

Luppinu ruci, bagnarotella ri centu misteri, annamurari fai lu furesteri,

oh bella bagnarota chiu frisca ri na hiura, non usi mai misura,

si comu ti criau matri natura.

Luppinu ruci.

<>

Post Author: Gianni Saffioti